Du er her:
 • Utstillinger
 • MØT EN KORALL OG TRIBUS

  8. – 30. mai 2021

   

   

  «MØT EN KORALL OG TRIBUS» er en utstilling av kunstnerne Anne Kari Amstein og Gabriella Göransson, som begge er billedkunstnere, kunsthåndverkere og tekstilkunstnere. De har følgt hverandres kunstnerskap siden 1990 og er i gang med et lengre samarbeid som startet i 2019.

  ANNE KARI AMSTEIN ble utdannet på Statens Lærerhøgskole som tegnelærer og på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun har fått en del stipender gjennom tidene. Blant flere Statens 3-årige Arbeidsstipend i 2018 og Regionale prosjektmidler i 2019. Av mange separatutstillinger kan det nevnes Christingaard galleri, Bergen 2017 og Kongsberg Kunstforening i 2020. Hun er medlem i BOA (Billedkunstnere i Oslo og Akershus), NK (Norske Kunsthåndverkere), NBK (Norske Billedkunstnere og NTK (Norske Tekstilkunstnere). Du finner en oversikt over hennes kunst og utstillinger på hjemmesiden annekariamstein.no.

  GABRIELLA GÖRANSSON er født i Firenze. Hun fikk sin kunstutdanning ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og gikk Pedagogisk  seminar på Høyskolen i Oslo. Kunstneren gir også kurs i å lage håndlaget papir. Det er et materiale hun anvender selv i sitt kunstuttrykk. På hennes hjemmeside goransson.no finnes en oversikt over hennes utstillingsvirksomhet med blant flere, separatutstilling i 2018 i i Galleri Kraft, Bergen og i Asker Kunstforening i 2019. Hun har fått mange stipender, i senere år Statens 3-årige Arbeidsstipend 2019 og Statens Utstillingsstipend 2020. Hun har medlemskap i kunstnerorganisasjonene
  BOA, NK, NBK, NTK og NBF (Norsk Billedhoggerforening)

  Om utstillingen de presenterer i Levanger kunstforening skriver kunstnerne selv:

  Vi har fulgt hverandres kunstnerskap siden 1990 tallet og er i gang med et lengre samarbeid som startet i 2019.
   
  I utstillingen vil vi vise to og tredimensjonale installasjoner i papir/fiber. Vi ønsker at arbeidene skal ha en forbindelse, og skape et samspill mellom arkitektur og verk, der både stillhet og dynamikk er til stede.
   
  Vi søker å vekke bevissthet om en kroppslig opplevelse. Utgangspunktet for oss begge er naturens strukturer og prosesser, nedbryting og oppbygging, alltid i endring. Denne kontinuerlige og foranderlige vekstprosessen er nært knyttet opp mot det forgjengelige, en påminnelse om livets sårbarhet og styrke.
   
  Vi har begge over lang tid utforsket papir som medium. I våre arbeider undersøker vi papirets muligheter og egenskaper, bevegelighet, overflate, styrke og skjørhet. Materialet og måten det blir brukt uttrykker ideen bak verket.
  I arbeidsprosessen gjør vi bruk av en sanselige og håndverksmessig tilnærming som ligger i tekstiltradisjonen.
   
  Utstillingen åpner i Levanger Kunstforenings lokaler i Kirkegata 11 den 8. mai kl. 13.00.
   
   
   
   

  GRETE HAGEN MALERIER I LEVANGER KUNSTFORENING

  22.02 – 15.03.20

   

  Levanger kunstforening gleder seg å presentere maleren Grete Hagen, som årets første utstiller. Hun har sitt atelier på Skatval og ble utdannet på Vestlands Kunstakademi i Bergen fra 1984 til 1990, da hun presenterte sin avgangsutstilling. Siden den gang har hun hatt en rekke separatutstillinger, de fleste i Trøndelag, samt mange gruppeutstillinger bl.a. i Trondheim, Rørvik , Levanger, Namsos og Bergen. I 2002 ble hun tildelt et arbeidsstipend fra Nord-Trøndelag fylkesgalleri i Namsos.

   

  Grete Hagen er en meget produktiv kunstner, hun arbeider mest i olje og akryl. Motivkretsen er både portretter, menneskekropper, dyr og landskap.  Hun maler intuitivt og eksperimenterer med fargene, som er kraftige og ekspressive. Hennes uttrykk er ekspresjonistisk og direkte. Dette vises særlig i hennes ekspressive og følsomme portretter og dyremotiver. Store og mindre malerier av reinsdyr og reinsdyrflokker er i en særklasse. Grete er en maler «pur sang». Selv har hun sagt om sin kunst: «Jeg maler med følelse mer enn fornuft. Bruker farger - og alle farger. Bildene skal ikke forstås men gjerne speile følelser til betrakter. Som en samtale»

   

  Utstillingen står under Marsimartnan, hvor den er åpent alle dager til klokkeslett som finnes i programmet på nettsiden for arrangementet. Levanger kunstforening er veldig glad for at ordfører Anita Ravlo Sand åpner utstillingen lørdag 22. februar og ønsker velkommen til en spennende maleriutstilling av en regional kunstner.

   

  Lenke til arrangement på Facebook.

  Feminine landskap, Levanger Kunstforening
  16. November - 8. Desember 2019

  Prosjektet mellom de tre kunstnerne undersøker verden vi befinner oss i til hverdags, sett fra en kvinnes ståsted. Utstillingen består av kunstverk som forteller oss noe om våre sosiale relasjoner, minner og assosiasjoner i forhold til ting vi omgir oss med i hverdagen og de miljøer vi befinner oss i. I utstillingen foretar de tre kunstnerne individuelle undersøkelser av erfaringer om å være tilstede i verden som kvinne. De tre kunstnernes verk samlet, gir innsikt i hvordan våre opplevelser av tilstedeværelse kan komme til uttrykk. Fokus og tema er felles men teknikk og materiale varierer mellom de tre kunstnerne. Utstillingen forholder seg til den gitte arkitektur i utstillingsrommet og inneholder fotografi, tekstilskulptur, collage, installasjon, bøker og film.

  I Feminine Landskap har de tre kunstnerne i MIG fokusert på gjenbruk av plast, papir og tekstil som en visuelt bevisst kommentar, til den moderne materielle livsstil som vi befinner oss i og er omringet av.

  Lenke til arrangementet på Facebook.

   

  Dagne Aurora Karevoll, Levanger Kunstforening

  7. September - 29. September 2019

  Dagne Aurora Karevoll er født og oppvokst i Levanger. Hun er ung og ble ferdig utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2013, hvor hun tok Bachelorgrad i kunstfag og grafikk, senere Mastergrad i kunstfag. I 2017 fikk hun Nord-Trøndelag fylkeskulturstipend for profesjonelle utøvende kunstnere i alderen 20 – 35 år med en høyere kunstutdanning innenfor sitt fagfelt. Hun har deltatt både nasjonalt og internasjonalt, i Tyskland, Italia og Wien med tegninger, samt collager og verk basert på en blanding av teknikkene og fotografi.

  Levanger kunstforening ser frem til denne utstillingen av en ung, samfunnsbevisst kunstner som makter å formidle dagens tidsånd og verdensbildet, slik at tilskuerne får ta del i refleksjonene.

   

  Dan Skjæveland, Levanger kunstforening

  4. mai - 25. mai 2019

  Dan Skjæveland fotograferer i hovedsak hverdagslige objekter og motiver tilgjengelig for de fleste av oss. De gangene han blir konfrontert med mer dramatiske utsikter, som i Grand Canyon 2017, kommer han tilbake med bilder som minner oss om at det finnes flere måter å se disse landskapene på.

  Hans bruk av refleksjoner, tekstur og dybde gjør at skillet mellom forgrunn og bakgrunn oppløses og vi inviteres med til å betrakte våre omgivelser på et vis vi ikke normalt er vandt til. Det vi ender opp med å se er ofte ukonvensjonelle bilder som den amerikanske fotografen Bill Dane beskrev som "visuelle dikt, samlet sammen på våre offentlige steder."

  Hvordan kan et fotografi se ut? Dette er det store spørsmålet som ligger til grunnlag for Dan Skjæveland sitt arbeid. Gjennom rekontekstualisering, referanser til amatørfotografiet og arbeid med lag setter han ut for å produsere bilder som kan oppleves som nye og dermed vil kunne føre til nye tanker omkring fotografiet og våre omgivelser. 

  Utstillingen består av tolv bilder tatt over en periode på fem år, som er satt sammen for første gang i anledning denne utstillingen.

  Dan Skjæveland debuterte på Høstutstillingen i 2014 og ble samme år tildelt medlemskap hos NBK og UKS. Han har mottatt stipender fra institusjoner som Norsk Kulturråd, Statens Kunstnerstipend og Norsk Fotografisk Fond, samt hatt flere utstillinger nasjonalt.

  Lenke til arrangement på Facebook.

  Innkalling til årsmøte
  Onsdag 27.02.2019 kl 19:00 i kafeen i Middelskolebygget

  Saksliste
  1: Valg av møteleder
  2: Valg av referent
  3: Valgt av 2 representanter til å underskrive protokollen
  4: Godkjenning av innkalling
  5: Godkjenning av dagsorden
  6: Årsberetning
  7: Forslag til arbeidsprogram
  8: Revidert regnskap
  9: Budsjett
  10: Valg

  Velkommen! Det blir enkel servering.

   

  Ingigerd Husbyn - Maleri og grafikk
  Levanger kunstforening 02.02 - 24.02.2019

  Lenke til arrangementet på Facebook. 

   

  SONE - Verena Winkelman
  Levanger kunstforening 03.11 - 25.11.2018.

  Det fotografiske prosjektet SONE er en billedlig undersøkelse av det å innordne seg begrensningene innenfor et sted og en tidsperiode. I 3 år fotograferte Verena Winkelmann med jevne mellomrom i et lavrisikofengsel. Hun fotograferte interiører, detaljer, mennesker og landskapene rundt. I de gjentagende møtene var det var få forandringer og slik møtte hun også på sine egne begrensninger når det gjaldt å være en oppfinnsom billedskaper. I det mentale spillet med rutiner og gjentagelser kunne hun som kunstner kjenne på de samme begrensningene som ligger implisitt i et opphold i et fengsel. Og spørsmålet om hvorfor fotografere i et fengsel ble stadig sterkere. Det ble møtene og dertil samtalene hun hadde med innsatte som ble drivkraften til å kunne se, for bare slik var det mulig å tilnærme seg og forstå hva det vil si å sone. I tillegg til utstillingen presenteres prosjektet også som en publikasjon utgitt på Teknisk Industri. Prosjektet har vært stilt ut en rekke ganger bl.a. Kunstnerforbundet og Spriten Kunsthall. For hver utstilling forholder kunstneren seg til materialet på en ny måte og gjør nye vurderinger i forhold til rommene bildene skal installeres i. På denne måten skjer det nye sammenstillinger og nye møter mellom bildene i prosjektet. Materialet i sin helhet er samlet i kunstnerboken Sone som er gitt ut på forlaget Teknisk Industri.

    

   

  Skulptur i tre - Arne Rygvold
  Levanger kunstforening 01.09 - 23.09.2018.

  Arne Rygvold er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen. Han har mottatt en rekke stipend og legater. Ved siden av å ha deltatt i en rekke gruppeutstillinger, har han hatt separatutstillinger på blant annet Agder kunstsenter i Kristiansand, Leidangsgalleriet på Stiklestad, Hordaland Kunstsenter i Bergen, Kunstnerforbundet og Wang kunsthandel i Oslo. Arne Rygvold er født i Steinkjer, men bor og arbeider på Blaker i Akershus.

  Lenke til arrangementet på Facebook

  «UTPAKKET» - Karin Aurora Lindell
  Levanger kunstforening 07.04. – 20.05.2018.

  Kunstneren er tilstede på åpningen og vil holde en av totalt 3 omvisninger for publikum.
  Utstillingsprosjektet «UTPAKKET» er laget spesielt for Levanger kunstforening sine lokaler. Prosjektet tar utgangspunkt i transport av varer og mennesker. Installasjonen består av 2 transportkasser i kryssfiner som inneholder metervis med plisserte pynteband i ufarget bomullslerret som velter ut av kassene inn i rommet. Fotografier i størrelse 100x75 cm trykket på bomullspapir viser fotomodeller inntullet i bomull.

     Utstilling med

  Anne Kristin Myrseth

  i Levanger kunstforening

   

  18.11.- 10.12.17

  Åpningstider: 

  Lørdag og søndag 12-15.

  Onsdag 18-20.


   

   


  Lørdag 3. juni kl.13.00 åpner vi den 3. skulptur - og installasjonsutstillingen STAUP 2017. Hjertlig velkommen til offesiell åpning. Det vil bli kunsterisk innslag med musikk og dans ved Administrasjonsbygget på Staup og kaffe servering i kantina på Staup Helsehus. 

  Omvisning i utstillingen kl. 14.00 ved kurator Grethe Hald.

  Velkommen/ Welcome

   

  Årets kunstnere er:

  Monika Mørck, f. 1984 i Trondheim, bosatt Oslo 
  Verk:”Allure og Desire” tekstil og ”Devour” installasjon med planter 

  Jørn Rønnau, f.1944 Aarhus 
  Verk:”Hjertekoffert”, bronse 

  Espen Dietrichson f.1976, Arendal 
  Verk:”Lukket utsnitt #3”, speilpolert, syrefast stål og ”Lukket utsnitt #5, speilpolert syrefast stål 

  Gerald Siler f. 1941 USA, bosatt Støren 
  Verk:”Fire vinder” Skulpturgruppe i kleberstein 

  Gerald Siler har også et samarbeidsprosjekt med 6 elever ved Levanger Voksenopplæring. Deltakende elever i prosjektet er: Yasmin, Zahra, Merhawi, Hassan, Yonas og Faridullah. 
  Verk:”Indianer i norsk landskap”, klebersteinskulptur på granitt sokkel 

  Øyunn Hustveit f. 1985 i Vinje, bosatt i Trondheim 
  Verk:”Transposisjon” Tekstilinstallasjon 

  Tomas Colbengtson f. 1957, Tärna, Sverige 
  Verk:”The Colonial Chain”. Polycarbonat og metall 

  Erlend Leirdal, f.1964, Trondheim 
  Verk:”Frakk”, tre 

  Magnar Gilberg/Bjørg Nyjordet i samarbeid med brukergruppa fra Staupshaugen verksted 
  Verk ”Pengebingen” 

  Tore Reisch, f. 1978, Trondheim 
  Verk:”The Emperor´s New Island”, tre og jord 

  Annelise Josefsen f.1949, Kokelv i Finnmark 
  Verk:”Higen”. Granitt 

  Vigdis Haugtrø, f. Trondheim, bosatt i Leksvik 
  Verk:”Eviggrønn”, tre, vann, 6 meter 

  Bjørg Nyjordet med barna i Staup Barnehage, samarbeidsprosjekt 
  Verk:”Finn dei usynlige romma”

   

   

   

  Kunstnerduoen SvitHaseth (tidligere Image Troopers) bestående av Janne Amalie Svit og Merete Haseth inviterer til sin første soloutstilling i Levanger kunstforening. Prosjektet handler om Laura, en kvinne i et dystopisk univers i en nær forestående framtid, hvor menneskeheten er på randen av sin eksistens. Utstillingen er tidligere ikke blitt vist, fotografiene er stedsspesifikke og skapt i den gamle byskolen hvor Levanger kunstforening holder til. Presentasjonen består av fotografier og installasjoner produsert direkte inn mot utstillingen i Levanger Kunstforening. Åpning er lørdag 29. april kl 1200. 

  Velkommen!

   

   

   

   

   


  Grete Johanne Neseblod

  En utstilling utenom det vanlige åpner lørdag kl 12. i Kirkegt 11.

  Fru Grete Johanne Neseblod er feminist, black metal-tilhenger og mor. Koblingen mellom det myke, sterke, mørke og svarte gir hennes arbeider en spesiell karakter, med kjennetegn fra black metall og omsorgsuttrykk fra hverdagen som småbarnsmor.

  Hun har en solid kunstutdanning bak seg, med en Master fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2014. Hun bor og virker i Oslo der hun sammen med sin mann, Herr Kenneth Neseblod driver Neseblod Records i Schweigaards gate 56, en butikk som er et berømt møtepunkt i black-metal- miljøet, kjent langt utenfor landets grenser.

  1. ganger er hun blitt antatt av Høstutstillingen, og hun har et omfattende utstillingsprogram foran seg. Et kjennetegn som går igjen i flere av arbeidene hennes er slags logo av en ørn og en krans, sammen med ordet «CARE». Care viser til rollen som omsorgsfull småbarnsmor, det å være glad i og ta vare på noen. De fleste verkene er i tekstil, men hun har også litografier.

  Utstillingsåpning 14. januar kl 12.00. Utstillingen står tom 5. februar.

   


  KAREN KLIM 

   
  Levanger kunstforening har salgsutstilling med glasskunstner Karen Klim 15.10.-6.11.16.
  Åpning 15.10. kl 13.00 i Levanger kunstforenings lokaler i Kirkegt 11.
  Glasset gir assosiasjoner til vann og is. Med det som utgangspunkt har hun forsøkt å holde fast ved formens
  sanselighet og karakter i objektene som stilles ut.
                  
  Gjennom fargen og med det flytende varme glassets muligheter, ønsker hun å skape stemninger fra det nordiske landskap og norsk natur, noe som både berører og forundrer. Utstillingen består av frie vaseformer, drikkeglass og karafler.

   
   
  Morten Molden
  stiller ut maleri og grafikk i perioden 27.6.-14.8.2016 i Levanger kunstforening. 

   

   

  Morten Molden er født og har vokst opp i Levanger, men har hatt sitt virke som arkitekt i Bergen.
  Han debuterte i 1963 i Trondhjem kunstforening, - stilte ut sine første malerier i Levanger i 1970,
  - nå er han tilbake med en separatutstilling av malerier i akryl og grafiske blad.
  Utstillingsåpning 27.7.16 kl 18.00.
  Musikk ved Jørgen Skogmo.
  Enkel bevertning.

  Velkommen! 

   


    
   
   


  39. Trøndelagsutstillingen
  Trøndelag Bildende Kunstnere i samarbeid med Levanger Kunstforening og LevArt har gleden av å invitere til åpningen av den 39. Trøndelagsutstillingen

  24. oktober - 22.november

  Åpning lø 24.10 kl. 12.00.

  Åpningstider:
  Onsdag 18.00-20.00
  Lø-Sø 12.00-15.00
  Skoleklasser kan ettere avtale besøke utstillingen til andre tidspunkt.
  Utstillingen arrangeres i samarbeid med Trøndelag Bildende Kunstnere og LevArt
   
  Les mer om Trøndelagsutstillingen her:
  http://trondelagsutstillingen.no/trondelagsutstillingen-2015/velkommen/

  Peter Esdaile og Inger-Hilde Nyrud 

   

  Peter Esdaile: Fra en midtsommernattsdrøm

   

  Åpning i Middelskolebygget i Kirkegt 11 Levanger

  lørdag 12.9.15 kl 12.00.

  Åpningstider : Lørdag og søndag 12-14. onsdag 18-20.

  Utstillingen varer tom 27.9.15
   

  STAUP 2015

  SKULPTUR- OG INSTALLASJONSUTSTILLING

  6.6.-13.09.15

  Åpning 6. juni kl 16.00
  Musikalsk innslag ved Frode Fjellheim
  Markus Hoff Sjøbakk tryller utstillingen åpen.
  Trix Scherjon guider i utstillingen.
  Snacs fra Line Hofstads kjøkken selges.
   

  Tema for utstillingen er Barnet.

  Deltakende kunstnere er 

  • Randi Nygaard Lium 
  • Errol Fyrileiv 
  • Anne Marie Hagerup Per Lysgaard
  • Tore Reisch
  • Gerald Siler
  • Karoline Hjorth
  • Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg
  • Karin Aurora Lindell
  • Vigdis Haugtrø
  • Jan Erik Evjen
  • Folke Fjällström
   
  Det er gratis omvisninger i utstillingen med kurator Trix Scherjon 
  • 6. juni kl 16.30
  • 28. juni kl 12.00
  • 19. juli kl 12.00
  • 9. august kl 12.00
  • 6. september kl 12.00

  Johanne Marie Hansen-Krone

  Separatutstilling i Levanger kunstforening

  Åpning lørdag 9. mai kl 12.00
  Musikalsk innslag ved Leiv Ramfjord
  Lett bevertning
  Utstillingen er åpen tom 31. mai.
   
   
   

  ... på turnè...

  Guttorm Nordø møter Eli Hovdenak

  Salgsutstilling på Gulbygget.
  Åpning 17. januar kl 12.00.
  Utstillingen varer tom 1. februar.
  Åpent lørdag og søndag 12-15. Onsdag 18-20

  En vandreutstilling fra Nord-Trøndelag fylkeskunstforening i samarbeid med RAM.

  Så vakker du er.....
  Salgsutstilling med smykker og keramikk.
  Deltakere er
  Liv Aursand, Magnhild Rølvåg, Mimi Swang, Unn Tangerud og Torill Vrålstad
   
  Åpning 22.november kl 12.00 i Gulbygget
  Utstillingsperiode  22.11.-07.12.14
  Åpningstid: Onsdag 18-20, Lørdag og søndag 12-15
   

  Torill Vrålstad: Vinterdans

  Foredrag med lysbilder på biblioteket torsdag 13. november kl 18.00.
  1814 og kunsten i Norge. Dilettantisme eller gryende storhet?
  Foredrag av kunsthistoriker Jan Kokkin
  Hvordan maktet den unge nasjonen Norge å stable på beina et eget kunstliv i de økonomisk trange tidene etter unionsoppløsningen med Danmark i 1814? Hvordan overlevde kunstnerne i et slikt fattigslig miljø? Hvem var de kulturelle fanebærerne som dannet de første norske kunstinstitusjonene? Var den norske kunsten fortsatt dansk selv etter unionsoppløsningen?
  Jacob Munch: Karl Johans kroning i Nidarosdomen 7.9 1818. 1822
   
  Et samarbeid mellom Levanger kommune og Levanger kunstforening.

  Velkommen til utstillingsåpning i Gulbygget

  6. september kl 13.30. Merk tidspunktet for åpning!

  Det er Eli  Nordbø og Hans Otto Minge som stiller ut,

  og de vil også være til stede under åpningen.

  De har kalt utstillingen sin SAMMENSURIUM,

  og seg selv minor. Dette avspeiler det tette

  samarbeidet mellom kunstnerne.

  Utstillingen varer tom 28. september.

  Det pågår utbedringsarbeid i Gulbygget, men vi ønsker likevel vel møtt der til høstens første utstilling, med kunstnerisk innslag og enkel servering.

   
   
   
   

  CROOKED TRINKETS
   
  Fotoutstilling med Marthe Elise Stramrud
  26.4.-17.5.2014
   
  Åpning lørdag 26.4.14 kl 12.00 i Gulbygget.
  Kunstnersamtale med Marthe Elise Stramrud under åpningen.
  Åpent onsdag 18-20, lørdag og søndag 12-15.
   
   

  Salgsutstillingen Skjulte skatter åpner på Gulbygget lørdag 8. mars.
   
  Det er i hovedsak eldre bilder som selges av kunstnerne
   
  Inger Sitter,   Roald Stevik,  Torstein Rittun, Craig Flannagan, Ferdinand Finne, Solrunn Rones, Bergliot Visjø Bjaaland, Rolf Nerli, Arn Todal, Jens Johannesen, Håkon Bleken, Bjørn Tore Skjølsvik, Olaf Andersen, Dag A. Rødsand og Håkon Gullvåg.
   
  Utstillingen er åpen onsdager 18-20, lørdag og søndager fra 12-15 fram tom 23. mars.
   
  ____________________________________________________________________________________________
   
   
  Videoprogrammene fra Høstutstillingen 2013
   
  vises i Gulbygget fra 16.11.13 kl 12.00.
  Sju kunstnere presenterer hver sine verk i en visning
  som tar 50 minutter.
   
   
   

  Tankespinn

  Oljemalerier, collager, tegninger, trykk og papirobjekter

   

  Flora: Collage/monotypi av Maria Roodenburg

   

  Marian Roodenburg og Tore Engen

  Åpning lørdag 9.11.13 kl 12.00.

  Utstillingen er åpen onsdag 18.00-20.00 og lørdag og søndag 12.00 - 15.00

  Utstillingen står t.o.m. 7.desember.
   
   
   

  Tre damer fra Levanger 
  Maleri, tegning og akvarell
   

  Maj-Randi Helgerud Due: Sittende figur
   
   
  Berit Kregnes, Maj-Randi Helgerud Due og Ingigerd Husbyn
   
  Åpning 21. september kl 12.00 i Gulbygget,
  Åpningstider: Onsdag 18-20, lørdag og søndag 12-15. 
  Utstillingen står tom 13. oktober.
   
   
   
   

   
  Staup 2013
   
  Skulpturutstilling
   
  Tema for utstillingen er 100 år for kvinners stemmerett
   
  1.6.13- 15.8.13
   
  Åpning 1.juni kl. 12.00 
  Enkeltverk med  Karen Aurora Lindell, Anne Karin Furunes, Errol Fyrileiv, Tore Reisch og Jan Erik Evjen.
  Gruppeverk med Bjørg Nyjordet, Magnar GIlberg, Errol Fyrileiv, Anne Marie Hagerup og Hazel Barlov.

   
   
   
   
  Karl Mårtens
  Akvarell og litografi
  10. november - 9. desember

  Gulbygget
  Åpning 10. november kl 12.00
  Åpernt lørdag og søndag: 12-15
  Onsdag 18-20
   
   

   
   
   
  Per Arild Mørseth
  Andreas Widerøe Hagen
  22. september - 14.oktober
   
  Åpent tirsdag - onsdag 18-20Lørdag og søndag 12-15
   
   
   
   

  Norsk kunsthåndverk - et utvalg
  En vandreutstilling fra Nasjonalmuseet for kunst, håndverk og arkitektur
  24. mars - 29. april 2012
   

   Felice van der Leest: Th Russels

   
  Craig Flannagan
  Maleri
  18. februar  - 3. mars 2012


   
   
   
  MARIMEKKO
  Ei vandreutstilling fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
  10. desember .- 20. januar 2012

  Trøndelagsutstillingen
  5. - 27. november 2012

   
   
   
  Inger Sitter
  3.september - 2. oktober 2011
  Jubileumsutstilling Levanger 1000 år
   

   
   
  HODEPRYD OG ØYENSLYST
   
   
  Hatteutstilling
   
  Norske modister og hattedesignere 
   
   
  Anne-Kathrine Amundsen, Oslo
  Evelyn Refsahl, Åsvang
  Gunn Rosnes, Oslo
  Hillevi Huse, Oslo
  Ingeborg Holthe Dhunsi, Trondheim
  Irene Myrbostad, Drøbak
  Marit Onsøyen Bjercke, Oslo
  May Jacobsen Hvistendahl, Skåtøy
  Mona Strand, Oslo
  Turid Margrethe Bjørnstad, Røyken
  Åshild Oma Sæle, Bø i Telemark
   
  Gulbygget, Kirkegata 11, Levanger
                                            
  Åpning: Lørdag 5. mars. Fram til 23. mars.
                                      
  Åpent tirsdag - onsdag 18-20
   
   Lørdag – søndag 12 -15

   

  ______________________________________________

  Bending Water

  To videoverk av Sven Påhlsson

  En utstilling fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

  Åpning lørdag 5. februar kl 12.00.

  Per Aunet er invitert til å åpne utstillingen.

   

  Skoleklasser kan få veiledning og samtale med utstillingsformidler Bjørg Kvaran ved avtale.

   

  To blad Amdam

  Kjell Stig Amdam og Marius Amdam viser malerier og grafikk på Gulbygget

  20. november - 7. desember.

  Åpning: 20. november kl 12.00

  Åpningstider: Tirsdag - onsdag 18 - 20  Lørdag - søndag  12 - 15

   


  Tegnerforbundet i samarbeid med Norske kunstforeninger presenterer

  PRIKK PRIKK STREK 

  - 4 på papir

  Medvirkende kunstnere:

  Milda Graham, Tina Jonsbu, Heidi Kennedy Skjerve og Anne Rolfsen

   Åpning 9. oktober kl 12.00

   

   

   

  Åpent lørdag og søndag 12.00 - 15.00

  Tirsdag og onsdag 18.00 - 20.00

  Utstillingen står fram til 24. oktober

   

  Levanger kunstforening inviterer til utstilling

  i Gulbygget, Kirkegt. 11, Levanger

   

  Minna H Lappalainen

   

  Åpning: 4. september kl 12.00

  Utstillingsperiode:

  4. september - 22. september

  Åpningstider:

  Tirsdag og onsdag 18 - 20      Lørdag og søndag 12-15

   


   

   

  Vårutstilling på Gulbygget

  Åpning 17. mai kl 12.00

  Edit Serine Thomassen, porselen

  Guro Hopmo, sølvsmykker

  Roald Stevik, maleri og trykk

  Utstilingen er åpen til 7. juni.

   

   

   

   


   

   


   

  Malerier og trykk av Asle Nyborg og Knut Løvås

  Levanger kunstforening har salgsutstilling i Gulbygget, Kirkegt. 11, Levanger

  Utstillingsperiode: 28.11 – 08.12.2009

   
   

  _____________________________________________________________________

   

   


   

  "Off-stage, On-stage"

  Patric Engfeldt, Katrine Persson, Kristoffer Flensmarck

   

  Utstillingsåpning på Gulbygget, Kirkegt 11, 6. juni kl 12.00.

  Utstillingen vil være åpen fra 6. juni - 20. juni og fra 6. august - 20. august.

  Siste åpningsdag for alle: Lørdag 14. august.

  Skoleklasser og andre kan gjøre avtale om besøk i utstillingen fram til 20. august.

  Åpningstid:

  Tirsdag, onsdag, fredag 18.00- 20.00

  Lørdag, søndag 12.00- 15.00

  Program 6. juni:

  kl 12.00 Utstillingsåpning

  kl 13.00 Opplesning av Kristoffer Flensmarck, samtaler med kunstnerne

  KL 15.00 Åpning av bakgårdsfestivalen "Backyard Soundclash".

  For mer informasjon:

   www.levart.no/utstillinger-onstageoffstage.html


  Vårlig utstilling med bilder av

  * Finn Lande Andersen       * Kjell Bendiksen

   

  Levanger kunstforening inviterer til salgstutstilling i Gulbygget , Kirkegt. 12, Levanger.

  Åpning søndag 17. mai - 09 kl.12.00 ved Sverre Krüger. Musikk ved Leiv Ramfjord.

  Utstillingsperiode: 17.05 – 26.05.2009
  Åpningstider:  Tirsdag og onsdag kl.18.00 – 20.00 
     Lørdag og søndag kl.12.00 – 15.00

   

   


   

   

   


   

   

   

   


   

   

   


   

   

  Høstutstilling 2008

   

   


   

  Vårutstilling med Gunn Morstøl og Ragnhild Stuberg 

  Levanger kunstforening  inviterer til åpning av kunstutstilling i Gulbygget 17.mai kl. 12.-, 2008

  Utstillingsperiode:17. - 27. mai

  Åpningstider:

  Tirsdag og onsdag kl. 18.- 20.-

  Lørdag og søndag kl. 12.-15.-

  Skoleklasser kan gjøre avtale om omvisning også utenom åpningstid.

   

   


   Trøndelagsutstillingen 2008 åpnes i Gulbygget 27.febr. kl. 19-.

   

  Åpningstider lørdag og søndag 1. og 2. mars: kl.12.- 15.-

  Mandag og tirsdag 3. og 4. mars: kl. 18.- 20.-

  Velkommen!

   


   

  Jul i kunstforeningen  1. - 9. desember 2007, Gulbygget Levanger

   

  Duodu

  Grethe By Rise

  Ingun Dahlin

  Mari Lilleberre

  Axel Becker

  Ingierd Husbyn

  Renata Whyss

   

  Åpningstider

  lørdag og søndag kl. 12- 15

  tirsdag og onsdag kl.18- 20

   

   


   

   

  • Fotoutstilling m/ Kim Ramberghaug , Gulbygget Levanger

   HIP HOP TRØNDELAG

   17.nov-28.nov

    

   Åpningstider:

   Tirsdag og onsdag kl. 18.00 -20.00

   Lørdag og søndag kl.12.00- 15.00


  • 20.- 30.- oktober 2007, Gulbygget Levanger

   "Møte"

   Akvareller av

   -Morten W. Gjul

   -Synneva Heradstveit

   -Peder Mauseth

   - Hilde Schønborg

   -Trine Lotte Krogseth

    

   Åpningstider:

   Tirsdag og onsdag kl. 18.00 -20.00

   Lørdag og søndag kl.12.00- 15.00


   September 2007, Gulbygget Levanger

   

  Lisa Stålspets

  se Levart

  viser   "Sometimes I get confused, but then I think; Why not?

  Åpning lørdag 8.sept. kl. 12.00

  Utstillingsperiode:

  8. - 16.september

  Tirsdag og  onsdag:

  kl.18.00- 20.00

  Lørdag og søndag :

  kl. 12.00 - 15.00

   

  Skoleklasser kan gjøre avtale om omvisning også utenom åpningstid.

   

   


   

  •    Juni 2007 Gulbygget Levanger

   

  "Levanger sessions: recordings and remixes" by the DJ-prosjekt

   

  Åpning lørdag 9. juni kl. 12.00 med salutt, bobler og taler. Minikonsert med Jean-Paul og Sideboy. Demonstrasjon av L007 og premiere på musikkvideo og release av cd.

  Utstillingsperiode: 9.- 20. juni

  Mandag og tordag: stengt

  Tirsdag, onsdag og fredag: åpent 18.00 -20.00

  Lørdag og søndag: åpent 12.00 - 15.00

  Se Levart

   

   


   

  • 12.mai - 2.juni 2007 Gulbygget Levanger

         Eli Anne Tiller

              Tidligere medlem av Levanger Kunstforening

               holder separatutstilling her.

               Se info om kunstneren.

               Se omtale

           Åpning 12.mai kl. 13-15-.

           Hverdager, unntatt torsdager:

           kl. 17  -  19 -.

           Lørdag/ søndag: kl. 12  - 15-.

   

   

   

    17.mai

    Åpen utstilling og

    kaffesalg  kl. 11- 14-.                            

    Velkommen!     

   


   

  • 28.Apr. - 2.mai  2007 Gulbygget Levanger

  "Skogen"- en instalasjon av barn i kulturskolen. Besteforeldre, foreldre og andre interesserte inviteres.

  Se LEVART.

   

   

   

  Aktiviteter

  Levert av WebSite AS